Strona główna

Aktualności

Nasi przyjaciele

Galeria

Kontakt

Dane kontaktowe


SKARGI I WNIOSKI

kliknij

ODWIEDZINY I ZWOLNIENIA

WYCHOWANKÓW

 

 

Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Rodzinka I - VI
ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
tel. 081 466-55-95
         466-55-96
         74-84-680
fax 081  74-84-696

www.pogodnydom.lublin.eu

e-mail: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

           dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

 

 
Po wielu latach reorganizacji i zmian aktualnie Pogodny Dom funkcjonuje w formie siedmiu jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej:

  • Centrum Administracyjne "Pogodny Dom"
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka I
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka II
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka III
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka IV
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza RodzinkaV
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka VI

 

Prowadzone placówki w formie autonomicznych mieszkań zlokalizowanych w budynku przy ul. Pogodnej 31 zabezpieczają łącznie całkowitą opiekę nad 78 wychowankami. Każda z nich łączy zadania placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej. Staramy się stworzyć atmosferę jak najbardziej zbliżoną do funkcjonowania rodzinnego domu dziecka, zapewniając wychowankom poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Każda placówka wyposażona jest w pokoje sypiale, pokój dla wychowawców z odrębnym nr tel., salon, kuchnie i jadalnię, sanitariaty, garderobę, pralnię, pokój odwiedzin i pomieszczenia porządkowe. Rodzeństwa mieszkają razem, a opieka sprawowana jest całodobowo przez stały zespół wychowawców wspierany przez psychologa i pedagoga.

Praca z dzieckiem opiera się na sporządząnej wcześniej diagniozie i w oparciu o plan pomocy dziecku. Podopieczni przygotowywani są do usamodzielnienia poprzez wdrażanie w codzienne obowiązki. W placówkach pomieszczenia sprzątane są przez mieszkańców, w weekendy wspólnie z opiekunami przygotowują posiłki. Zakupy odzieżowe, chemiczne czy spożywcze wykonują z wychowawcą. W przypadku uregulowania sytuacji prawnej dziecka - staramy się poszukiwać rodzinnej formy opieki zastępczej: rodz. zastępcze i adopcyjne oraz rodzinne domy dziecka

All right reserved
Projekt i realiazacja kamiln.pl