Strona główna

Aktualności

Nasi przyjaciele

Galeria

Kontakt

Dane kontaktowe


SKARGI I WNIOSKI

kliknij

ODWIEDZINY I ZWOLNIENIA

WYCHOWANKÓW

 

 

Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Rodzinka I - VI
ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
tel. 081 466-55-95
         466-55-96
         74-84-680
fax 081  74-84-696

www.pogodnydom.lublin.eu

e-mail: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

           dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

 

 
               Nasz adres:

  Centrum Administracyjne "Pogodny Dom"

             ul. Pogodna 31
              20-337 Lublin
        tel. (081) 74-84-680, 466 55 95, 466 55 96
        fax (081) 74-84-696


  e-mail:

pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

   www.pogodnydom.lublin.eu

 

PRZYDATNE TELEFONY:

081 74-84-680 - SEKRETARIAT
081 74-84-683 - z-ca Dyrektora
081 74-84-684 - pedagog
081 74-84-690 - psycholog 1
081 74-84-697 - psycholog 2
081 74-84-685 - pracownicy socjalni
081 74-84-681 - księgowość
081 74-84-693 - pielęlęgniarka
081 74-84-694 - intendent
081 74-84-695 - kuchnia
 
 
 
 
 
 
081 74-84-687 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka I
081 74-84-686 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka II
081 74-84-688 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka III
081 74-84-689 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka IV
081 74-84-691 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka V
081 74-84-692 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinka VI
 

 


All right reserved
Projekt i realiazacja kamiln.pl