Strona główna

Aktualności

Nasi przyjaciele

Galeria

Kontakt

Dane kontaktowe


SKARGI I WNIOSKI

kliknij

ODWIEDZINY I ZWOLNIENIA

WYCHOWANKÓW

 

 

Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Rodzinka I - VI
ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
tel. 081 466-55-95
         466-55-96
         74-84-680
fax 081  74-84-696

www.pogodnydom.lublin.eu

e-mail: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

           dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

 

 
Przemili ludzie z wielkim sercem. Fundacja to brzmi zbyt szablonowo - bo FIM tworzą osoby, którzy potrafią się dzielić i wspierać. Razem stworzyliśmy projekt dla naszych wychowanków. Naszych czyli z całego województwa, a "Świat dobrej przyszłości" (taką ma nazwę) - pomaga przygotować się do wejścia w dorosłość. Współpracujemy już kilka lat, a doświadczenie pokazuje jak wiele znaczy człowiek dla drugiego człowieka. Dziękuję Panu Pawłowi - Prezesowi Fundacji i przemiłej Pani Bożence - bo razem jako małżeństwo a nie fundacja od lat związani są z Pogodnym Domem, ale to już inna bajka.....:)

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich to organizacja pozarządowa o charakterze szkoleniowo-doradczym, której ideą jest inicjowanie, promowanie i wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim (organizatorskim, zarządczym i innowacyjnym) usprawniających funkcjonowanie instytucji trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
Realizują projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej dla: administracji samorządowej, pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry medycznej,  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i powracających na rynek pracy oraz absolwentów szkół wyższych i młodzieży, Nasze działania dotyczą również kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.
Prowadzą usługi doradczo - szkoleniowe dla instytucji publicznych,  komercyjnych i pozarządowych (doradztwo organizacyjne, budowanie strategii marketingowych, wdrażanie systemów zarządzania, współpraca z partnerami społecznymi).
Jednym z kluczowych obszarów działalności jest realizacja projektów międzynarodowych głównie  z partnerami z krajów b. ZSRR (Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan), finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rządu Stanów Zjednoczonych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

All right reserved
Projekt i realiazacja kamiln.pl